kézenfogva jézussalnyito
Jézus Születése
Született gyilosok
Kézenfogva
Szeretet
Törvény és Kegyelem
A Szeretet Törvénye
A Törvény és Jézus
A Tizedfizetés
Kártérítés Törvénye
Isten fegyverzete
Kisbárány a Szakadékban
Ó és Új együtt
Magyarrol-Magyarra
A Szombat
A Zsidó Szombat
Dicsőités, Áhitat
Vasárnap
Világ-Vasárnap
Babilon Utódai
Üldözöttből Államvallás
Közbenjáró Mária
Hit Által!
Evolucio
"Macsó" Keresztények
Attól függ...
A Túlvilágról 

EVOLUCIÓ
 
Keresztények sem hisznek Jézus feltámadásában, ma már modernek, felvilágosultak
vagyunk. Ahogy nem hisznek a teremtésben és az özönvízben sem, a bűnbeesést is 
kétségbe vonják. Egy kis logika. Ha van evolució, tehát folyamatos törzsfelylődés, 
akkor nincs Ádám és Éva. Ha nincs Ádám és Éva, akkor nem volt bűnbe esés ! Ha nem 
volt bűnbe esés, nincs  szükség bűnért való engesztelő áldozatra. Ha nincs szükség 
áldozatra ,értelmetlen volt Jézus Krisztus kereszthalála, és értelmetlen az egész
Biblia tanítása az  első laptol a Jelenések könyve utolsó oldaláig ! Ezek után ha valaki
elfogadja az evoluciót, tagadja a Bibliát, tagadja Jézus tanításait, tagadja magát a 
kereszténységet. Pofon egyszerű.
 
A katolikus egyház elfogadja az evoluciót.
1 Móz. 1,1
Kezdetben teremté Isten az eget és a földet.
1 Móz. 2,1
És [Ésa. 40,26.] elvégezteték az ég és a föld, és azoknak minden serege.
1 Móz. 2,2
Mikor pedig elvégezé Isten hetednapon az ő munkáját, a melyet alkotott vala,
megszűnék a hetedik napon minden munkájától, a melyet alkotott vala.
 
Christoph Schönborn bécsi bíboros érsek, aki domonkos fribourgi teológiaprofesszor-
ként évtizedekig foglalkozott az evolúcióval kapcsolatos teológiai kérdésekkel, fel-
tűnést és vitát kiváltó cikket írt a New York Times-ban, amelyet szó szerint átvett az
International Herald Tribune is. 
 
Christoph Schönborn bíboros kiemeli, hogy II. János Pál pápa 1985-ben hangsúlyozta,
hogy az élőlények fejlődése bennük foglalt cél szerint történt, illetve történik. Olyan
terv szerint, amelyet a Teremtő határozott meg. Tehát nem az anyag fejlődésének 
eredménye csupán, mely kizárólag a véletlenre és szükségszerűre vezethető vissza.
És itt ez a lényeg: a katolikus egyház elfogadja azt a tudományos elméletet, hogy az
élőlények közös őstől való fejlődés által jöttek létre, de nem fogadja el az ideológiát,
hogy ez a fejlődés pusztán az anyag céltalan, terv nélküli, véletlen fejlődése lett volna.
Tehát - hangsúlyozta Schönborn bíboros - a katolikus egyház sem a bibliai teremtéstör-
ténet fundamentalista (szó szerinti) olvasatát nem vallja, sem a neo-darwinisták mate-
rialista ideológiáját. 
 
A nagy jezsuita tudós, Teilhard de Chardin halálának harmincadik évfordulóján illenék
tudni, hogy az evolúciót az egyház fél évszázada elfogadja, és nem tartja ellentétesnek
a bibliai teremtéstörténet helyes értelmezésével. 
 

Az evolúcióelmélet fokozatos elfogadása

 

 

 Egy karikatura Darwinrol ,mikor megjelent a könyve

Amikor Darwin könyve megjelent, IX. Pius pápa állt a katolikus egyház élén. Ő és az akkori katolikus gondolkodók arra az álláspontra helyezkedtek, hogy nem bírálják nyíltan Darwin munkásságát, inkább nem is nyilatkoznak róla. A pápa azonban fontosnak tartotta hangsúlyozni, hogy nem vallhatja magát hívő embernek és a katolikus egyház tagjának az, aki megkérdőjelezi az isteni teremtés tényét. Arról viszont nem nyilatkozott, hogy Isten eleve olyannak teremtette-e a világot, amilyennek most látjuk, vagy a teremtéssel csak "elindította" a világ fejlődését és a többit az evolúcióra bízta.

A következő pápa, X. Pius 1909-ben kibocsátott dekrétumában már különválasztotta az ember és a többi élőlény teremtését. Csak az ember létrejöttét sorolta a "speciális kreáció" kategóriájába, azaz ragaszkodott ahhoz a bibliai tanításhoz, hogy Isten az embert a saját képére teremtette, de a többi élőlény esetében már nem zárta ki a folyamatos változás, illetve a fajképződés lehetőségét.

 

 

XII. Piustól kezdve (aki 1939-1958 között volt az egyház feje) jelentősen változott
 az egyház álláspontja. Ennek részben oka volt az is, hogy egyre több tudományos 
fölfedezés támasztotta alá az evolúció jelenlétét a természetben. XII. Pius után
 később több pápa kijelentette, hogy az evolucionizmus nem ellentétes a hittel.
 II. János Pál pápa 1996-ban a Pápai Tudományos Akadémiához címzett levelében
kifejtette, hogy "az új fölfedezések egyre inkább annak felismeréséhez vezetnek
bennünket, hogy az evolúció több, mint hipotézis". 
 
Utó iratnak csak annyi, hogy ha évmilliók , milliárdok alatt alakúlt ki a világ, és rajta az emberi-
ség, akkor hogyan lehetséges az, hogy az Ó-szövetségben lévő nemzetségtáblázatokat, amik 
Jézusra is utalnak, azokat meg elfogadják? Kiváncsiságból végigszámoltam a nemzetségtáblá-
zatot Ádámtól Ábrahámig. És amikor eljutottam az özönvízig, minden stimmelt! Ha Metuselah
csak egy évvel késöbb halt volna meg, megbukott volna az egész teremtés-nemzetség-özönvíz 
legenda! De kiálta a próbát! 
 

 

 
 
 
 

 


StatCounter - Free Web Tracker and Counter

 

 www.jezus.sokoldal.hu
Tetszett ez az oldal? Mutasd meg az ismerőseidnek is!