kézenfogva jézussalnyito
Jézus Születése
Született gyilosok
Kézenfogva
Szeretet
Törvény és Kegyelem
A Szeretet Törvénye
A Törvény és Jézus
A Tizedfizetés
Kártérítés Törvénye
Isten fegyverzete
Kisbárány a Szakadékban
Ó és Új együtt
Magyarrol-Magyarra
A Szombat
A Zsidó Szombat
Dicsőités, Áhitat
Vasárnap
Világ-Vasárnap
Babilon Utódai
Üldözöttből Államvallás
Közbenjáró Mária
Hit Által!
Evolucio
"Macsó" Keresztények
Attól függ...
A TúlvilágrólHit Által Üdvözülünk!Más keresztényekkek fórumozva rájöttem hogy mekkora félreértések vannak a felekezetek között! A hozzászólásokból kiderül, és a testvérek által küldött anyag is azt mondja, hogy az adventisták a cselekedet által üdvözülnek, holott sehol sem tanítunk ilyet! Idézem a hivatalos adventista hitelvet, ami a neten is megtalálható, letölthető.

A megváltás élménye

Isten állandó szeretetéből és kegyelméből Krisztust, aki nem ismert bűnt, bűnné tette értünk, hogy őbenne Isten igazsága legyünk. A Szentlélek vezetésével tudatára ébredünk szükségünknek, beismerjük bűnösségünket, megbánjuk vétkeinket és hiszünk Jézusban mint Urunkban és Krisztusunkban, aki példaképünk és meghalt helyettünk. A megváltás hit által a miénk, amiben az Ige isteni ereje által Isten kegyelmi ajándékaként részesültünk. Krisztus megigazít bennünket, Isten pedig fiaivá és leányaivá fogad és megszabadít a bűn uralma alól. A Lélek által újjászületünk és megszentelődünk. A Lélek megújítja elménket, beírja Isten szeretettörvényét szívünkbe, és ha benne maradunk, erőt ad a szent élet folytatásához. Az isteni természet részeseivé leszünk és bizalmunk lehet a megváltásban most és az ítéletkor.
Hitelvek 10

 

A tévedés a mi viselkedésünknek köszönhető, ugyanis az emberek ezt látják a gyakorlatban! Megfogjuk a Mózes márványtábláit, és felbőszülten lesújtunk vele mindekire, aki pedig túléli, az meg kétségbe esetten menekül! Sajnos sokszor ez van. A törvény a Szeretet törvénye, ami megvéd a rossz dolgoktól. Ha megrontod az egészség törvényét, megbetegszel, ha megrontod az erkölcs törvényét, szétesik a család, lelki és testi fájdalmaid lesznek. Ha megrontod az Isten imádatának törvényét, támad a sátán, és hamis tanítás alakul ki, ha megrontod az emlékezés törvényét, elfelejted, hogy ki is valójában az Úr, és jöhet az evolúció!A törvény nem üdvözít, de Krisztus kereszthalála hálára késztet! Amikor megismerted a kedvesedet, lemondtál megszokott dolgokról, hogy a kedvében járj, mert Ő máshogy szereti mint te. A házasságban alkalmazkodsz a feleségedhez sok mindenben, mert a szeretet arra késztet, és nem az anyós parancsára változol meg! Tedd egymás mellé a Törvényt és a Miatyánkot! Tökéletes a párhuzam! Az Úr kér, és az Úr válaszol! Jézus példa számunkra, az Ő jelleme a minta, amit el szeretnénk érni a Szentlélek átformáló ereje által, és a Törvény az Útmutató, ami segít tartani az irányt!

Tehát sem a szombat, sem más cselekedete a Törvénynek nem üdvösség kérdése, ez ellent mond a Bibliának, ellent mond az adventista tanításnak. Most nézzük az igét, amire hivatkoznak a Törvény elvetői.

Kol. 2,14

Az által, hogy eltörölte a parancsolatokban ellenünk szóló kézírást, a mely ellenünkre volt nekünk, és azt eltette az útból, odaszegezvén azt a keresztfára;

 

A Bün zsoldja a halál. A törvény önmagában csak egy halálos ítélet, mert nem tudom megtartani. De Jézus meghalt helyettem, és ezáltal az ítélet napján nem lesz ellenem szóló kézírás, mert Jézus vére lemossa az én büneimet.

 

Kol. 2,15

Lefegyverezvén a fejedelemségeket és a hatalmasságokat, őket bátran mutogatta, diadalt vévén rajtok abban.

A Biblia beszél fejedelemségekről, akik E VILÁG FEJEDELME alatt szolgálnak, a sátán alatt. Ezeket győzte le Jézus a kereszten!

Kol 2,16

Senki azért titeket meg ne ítéljen evésért, vagy ivásért, avagy ünnep, vagy újhold, vagy szombat dolgában:

Ezek közül egyik sem üdvözít, nem számíttatnak be az ítélet napján, én se ítéljem meg, elég az Úr kegyelme.

Kol. 2,17

Melyek csak árnyékai a következendő dolgoknak, de a valóság a Krisztusé.

Kol 2,18

Senki tőletek a pálmát el ne vegye, kedvét találván alázatoskodásban és az angyalok tisztelésében, a melyeket nem látott, olyakat tudakozván, ok nélkül felfuvalkodván az ő testének értelmével.

Az Ó-szövetségi törvények az áldozati rendszerrel a szabályokkal előre mutattak Krisztusra, mint Igazi Áldozatra, illetve az Ő eljövendő országára, melyet mindnyájan várunk.Azt mondod, hogy el lett törölve a törvény. Miért nem lopsz, paráználkodsz, csalsz, hazudsz, káromkodsz....stb? Ezeket mind megtartod. Miért nem imádod a szobrokat? Ezt is megtartod. Miért tisztelted, tiszteled a szüleidet, ha még élnek? Ezt is megtartod! Miért nem emlékezel meg a teremtés emlékünnepéről? Mert ez ellen tiltakozol !!!!!

A katolikusoknál megmutattam azokat a történelmi tényeket, amiknek a hatására kialakult a katolikus vasárnap megünneplése. Az összes protestáns egyház hangoztatja, hogy a tanítása kizárólag a Biblián alapszik. Hol van megírva a Bibliában a vasárnap megünneplése? Jézus vasárnapon támadt fel, mert megpihent szombaton a parancsolat szerint. Ha pénteken felszegezte a törvényt a fára, ezáltal eltörölte, miért tartotta meg a következő napon? Az Úr elrendelte az Úrvacsorát, hogy az Ő halálát hirdessük, míg eljő! Miért a feltámadását ünneplitek, mikor nem parancsolta meg? Feltámadása vasárnap volt, de 8 nappal később megjelent, ami nem lehet vasárnap, sőt 40 nappal később a menybe ment, ami szintén nem vasárnap! Az apostolok egyszer említettek , amikor vasárnap találkoztak, és az 1. Kor 16 szerint vasárnap volt a gyüjtés a szegényeknek, mert megtartották a szombatot, tehát szombaton nem gyüjtöttek. Gyerekek, ne vessétek meg a Szeretet Törvényét !

 

 

 

1 Ján. 3,4

Valaki a bűnt cselekszi, az a törvénytelenséget is cselekszi; a bűn pedig a törvénytelenség.Ismerd meg a Törvényt, ami óv téged, ismerd meg Isten jellemét, ami a Törvény, és szeresd az Úrat, mert utat mutat, hogy ne legyél bünben, hanem a Szeretet Törvényének védelme alatt!

 

 

 

 

 

 
 
 

 


StatCounter - Free Web Tracker and Counter

 www.jezus.sokoldal.hu
Tetszett ez az oldal? Mutasd meg az ismerőseidnek is!