kézenfogva jézussalnyito
Jézus Születése
Született gyilosok
Kézenfogva
Szeretet
Törvény és Kegyelem
A Szeretet Törvénye
A Törvény és Jézus
A Tizedfizetés
Kártérítés Törvénye
Isten fegyverzete
Kisbárány a Szakadékban
Ó és Új együtt
Magyarrol-Magyarra
A Szombat
A Zsidó Szombat
Dicsőités, Áhitat
Vasárnap
Világ-Vasárnap
Babilon Utódai
Üldözöttből Államvallás
Közbenjáró Mária
Hit Által!
Evolucio
"Macsó" Keresztények
Attól függ...
A TúlvilágrólKártérítés Törvénye
 
Ismét egy fórumon talált anyag, részlet Alan Vincent könyvéből. Én is csak ennyit tudok, a könyvet nem olvastam, de ez az idézet nagyon tanulságos és elgondolkodtató!

 

Kártérítés lopás esetén
 
2 Móz. 22,1-4
1.Ha valaki ökröt vagy bárányt lop, és levágja vagy eladja azt: öt barmot fizessen egy ökörért, és négy juhot egy bárányért.
2.Ha ház-fölverésen kapják a tolvajt, és úgy megverik, hogy meghal, nincs vérbűn miatta.
3.Ha reá sütött a nap, vérbűn van miatta: fizessen; ha nincs néki: adassék el tolvajságáért.
4.Ha elevenen kapják kezében a lopott jószágot, akár ökör, akár szamár, akár juh: két annyit fizessen érette.

Ha ezt megértitek, élvezni fogjátok a hit szép
harcát. Ha még sosem értettétek ezt meg, nagyon szenvedve fogjátok vívni a
hit szép harcát, mert amikor veszítetek, nem tudjátok, hogyan követeljetek teljes
kártérítést, aminek eredményeképp a végén gazdagabbak lesztek, mint előtte.
Ha mindent elfelejtetek ebből a tanításból, ennyit jegyezzetek meg!
A Sátán fog lopni tőletek, Isten pedig meg
fogja ezt engedni, de meg kell tartanotok a hiteteket és meg kell tanulnotok,
hogyan követeljetek kártérítést a kárpótlási törvény alapján.
Az Ószövetségben minden a mi okulásunkra íratott meg.
 
Az 1Kor. 10:11.
Mindezek pedig példaképen estek rajtok; megírattak pedig a mi tanulságunkra, a kikhez az időknek vége elérkezett.

Az Ószövetségnek az a célja, hogy illusztráljon olyan alapelveket, amelyek az Újszövetségben még inkább működnek, mint az Ószövetségben.
. Jézus azt mondta, hogy a törvényből egyetlen ióta vagy pontocska sem vétetik el. Az Újszövetségnek az a célja, hogy minden szempontból túlszárnyalja
 a törvényt. Ami csak alapelv az Ószövetségben, még erőteljesebb valósággá válik az Újszövetségben. Nem kötöznek minket az Ószövetség
rendszabályai és szertartásai, viszont az alapelvek örökkévaló igazságok és benne vannak Isten szívében.
 

 

A tolvajnak fizetnie kell! Isten szabályozza, hogy mennyit.
 
2Móz. 22:1-hez:
Ha valaki ökröt vagy bárányt lop, és levágja vagy eladja azt: öt barmot fizessen egy ökörért, és négy juhot egy bárányért.
 
Hadd kérdezzem meg, hogy újszövetségi értelemben „mi az ökör"? Meg kell tanulnunk jelképesen olvasni az Ószövetséget, hogy megérthessük,
 miről beszél Isten.
 
1Kor. 9:7-
Kicsoda katonáskodik valaha a maga zsoldján? Kicsoda plántál szőlőt, és nem eszik annak gyümölcséből? Vagy kicsoda legeltet nyájat,
és nem eszik a nyájnak tejéből? Vájjon emberi módon beszélem-é ezeket? vagy nem ezeket mondja-é a törvény is?
 

Pál itt azt mondja, hogy a törvény tekintélyének mondandója van erről. A 9-11. versekben ezt olvassuk:


Mert a Mózes törvényében meg van írva: Ne kösd fel a nyomtató ökörnek száját. Avagy az ökrökre van-é az Istennek gondja?
Avagy nem érettünk mondja-é általában? Mert mi érettünk íratott meg, hogy a ki szánt, reménység alatt kell szántania, és a
ki csépel, az ő reménységében részesnek lennie reménység alatt. Ha mi nektek a lelkieket vetettük, nagy dolog-é, ha mi
a ti testi javaitokat aratjuk?


Mit tanít itt nekünk Pál? Learathatja a szolgálat jutalmát az, aki a szolgálatban munkálkodik. Ámen? Ez arra az emberre vonatkozik, aki úgy gürcöl a
szolgálatban, mint az Ószövetségben az ökör, amelyik a gabonát csépelte: az ökörnek nem köthették be a száját, mert joga van enni abból, amit kitapos.
Isten nem az ökrökkel törődik ennyire, hanem a főállású szolgálókkal, akik az Ige tanításával foglalkoznak. Ki az ökör? Nem mindegyiktek. Az az ökör,
aki főállásban az Igével szolgál.


1 Tim 5.17
A jól forgolódó presbiterek kettős tisztességre méltattassanak, főképen a kik a beszédben és tanításban fáradoznak

Az eredeti görögben ez dupla fizetést jelent. A „tisztesség" szó pénzügyi értéket jelent, amivel kifejezed, mennyire értékeled az adott dolgot. A latin változat így szól:
„dupla honoráriumra méltó". Itt azt tanítja az Ige, hogy azokat, akik az Ige tanításában munkálkodnak, kettős fizetésre méltónak kell tekinteni.
 A következő vers azt mondja:


Mert azt mondja az írás: A nyomtató ökörnek ne kösd be a száját; és: Méltó a munkás a maga jutalmára.

Látjátok, hogy az Újszövetségben ez a tanítás következetesen végigvonul? Most térjünk vissza a 2Móz. 22-höz.


A Sátán jön, megtámad egy gyülekezetet megtéveszt egy felkent szolgálatot a gyülekezetben, az kilép :a gyülekezet szegényebb lesz azzal az ajándékkal, az illető magával visz néhány. gyülekezeti tagot és alapít egy új közösséget.  Ki okozta a megoszlást? Ki rabolt? A Sátán! Ha olyan gyülekezetbe jársz, ahol egy ilyen ember megrabolt, elment, beindított egy másik szolga s::: és magával vitt ötvenembert, mit teszel? Összetörte a szívedet ez a sza^szss könnyen kételkedni kezdesz és elcsüggedsz? Nem! Megtartod a hitedet Azt mondod:
„Uram, teljes kártérítést követelek!"
Mit igényelhetsz minden ellopott ökör helyett? Ötöt! Tehát azt mondod az Úrnak: „Az ördög elszakított tőlünk egy csodálatos szolgálatot és
most Jézus nevében öt ilyet követelünk vissza!"

Ha elkezded megfizettetni az ördöggel az okozott kárt, már nem lesz annyi kedve újra megtámadni titeket. Az Újszövetségben mit jelképez a bárány?
A hívőket. Ámen? Ha az ördög ellop ötven juhot, mennyit igényelhetsz vissza? A négyszeresét, ami kétszáz. Ha megragadod ezt az alapelvet,
más színben látod majd a megpróbáltatásokat. Noha nem akadályozhatod meg támadásokat, ha megtartod a hitedet és perelsz a kártérítésért,
a támadás után gazdagabb leszel, mint előtte. Ha azonban nem akarsz vesztes lenni és engedni, hogy a Sátán nyerje meg a csatát, meg kell tartanod
a hitedet és tudnod kell, hogyan igényelheted a szellemi világban a jogos kártérítést. Ha engeded győzni az ellenséget, ez azt jelenti, hogy el tudta lopni
a hitedet, ami rosszabb, mint amikor emberektől foszt meg. Látjátok, mennyire gyakorlatias ez az egész? Már évek óta így élek és látom, hogy ez működik.


Nem elméletet tanítok nektek.

A 2Móz. 22:4. így szól:
Ha elevenen kapják kezében a lopott jószágot, akarókor, akár szamár, akár juh: két annyit fizessen érette.


Ha a Sátán valamelyik gyülekezeti tagodat zaklatja, de nem tudja teljesen elragadni
a közösségből, hanem a zaklatás után vissza tudod szerezni az illetőt, akkor
mennyit kell az ördögnek fizetnie? A kétszeresét! Tehát végül három bárányod
lesz. Ámen? Én mindezt már gyakoroltam.  a Péld. 6:31


És ha rajta kapatik, hétannyit kell adnia, az ő házának minden marháját érette adhatja.


Mondhatod ezt:
„Ez nem is rossz! Ha a Sátán megtámad és meglop, ez nem a történet vége, ha
van hitem!"
Ez inkább a kárpótlás kezdete. Amikor elkezditek ezt megérteni, egészen másként
fogjátok látni a megpróbáltatásokat: noha azok továbbra is fájdalmasak és
nehezek lesznek, tudod, hogy teljes kártérítést fogsz követelni és a támadás után
gazdagabb leszel mint előtte, ha megtartod a hitedet és benyújtod a kártérítési
keresetet.

Most nézzük meg a 30-31. verseket a Péld. 6-ban:
Nem utálják meg a lopót, ha lop az ő kívánságának betöltésére, mikor éhezik; És ha rajta kapatik, hétannyit kell adnia, az ő házának
 minden marháját érette adhatja.


Ha a Sátán pénzügyileg lop meg, te pedig igazul élsz, mert betartod a tizedfizetés és az adakozás törvényét, akkor a Sátán nem talál fogást rajtad, de ennek ellenére meglop, mit követelhetsz tőle vissza? A hétszeresét! Én mindig a hétszeresét követelem. Egyszer megfenyegettem az ördögöt, amikor pénzt küldtem John Bábunak Indiába és az indiai bankrendszerben valahogyan eltűnt a csekk, ami egyébként gyakori. Gyorsan volt szükségünk a pénzre, tehát azt mondtam az ördögnek:
„Sátán, én ismerem a törvényt. Ha nem küldöd vissza azt a pénzt rögtön, hétszeres kártérítést kell adnod, sőt, igénylem, hogy a helyhatóság álljon le
(amely megpróbálta megakadályozni, hogy imaházat építsünk). Ha most rögtön visszaadod a pénzt, akkor is kétszeres kártérítést kell fizetned."
Az épűlet befejezéséhez harmincezer dollár kellett.Imádkoztam a pénzért.

Ha nem ismertem volna a kártérités törvényét akkor csak sopánkodtam volna hogy meglopnak....

 

 

 

 

 
 
 

 


StatCounter - Free Web Tracker and Counter

 www.jezus.sokoldal.hu
Tetszett ez az oldal? Mutasd meg az ismerőseidnek is!