kézenfogva jézussalnyito
Jézus Születése
Született gyilosok
Kézenfogva
Szeretet
Törvény és Kegyelem
A Szeretet Törvénye
A Törvény és Jézus
A Tizedfizetés
Kártérítés Törvénye
Isten fegyverzete
Kisbárány a Szakadékban
Ó és Új együtt
Magyarrol-Magyarra
A Szombat
A Zsidó Szombat
Dicsőités, Áhitat
Vasárnap
Világ-Vasárnap
Babilon Utódai
Üldözöttből Államvallás
Közbenjáró Mária
Hit Által!
Evolucio
"Macsó" Keresztények
Attól függ...
A TúlvilágrólÓ és Új-szövetség együtt  Az Ó-szövetségi Pásztor megegyezik az Új-szövetségi pász-
torral, ahogy az Ó-szövetségi Terentő, a Kézműves a Teremtésben megegyezik az Új-szövet-
ségi Igével, aki által lett a világ.

Zak. 13,7
Kard! Támadj pásztoromra, bizalmas emberemre! - így szól a Seregek URa. Vágd le a pásztort, széledjen el a nyáj! Még a bojtárokra is kezet emelek!

Mt. 26,31
Akkor így szólt hozzájuk Jézus: „Mindnyájan megbotránkoztok bennem ezen az éjszakán, mert meg van írva: Megverem a pásztort, és elszélednek a nyáj juhai.
 
Jézusról szólt a Zakariási prófécia, és erre hivatkozott az Úr Jézus, aki megegyezik az Ó-szö-
vetségi Úrral! Jézus magára vonatkoztatta az Ó-szövetségi próféciákat, jelképeket,gondolod
 hogy tévedett volna?

Jn. 10,7
Jézus tehát így szólt hozzájuk: „Bizony, bizony, mondom néktek: én vagyok a juhok ajtaja.
Jn. 10,8
Aki énelőttem jött, mind tolvaj és rabló, de a juhok nem is hallgattak rájuk.
Jn. 10,9
Én vagyok az ajtó: ha valaki rajtam át megy be, megtartatik, az bejár és kijár, és legelőre talál.
Jn. 10,10
A tolvaj csak azért jön, hogy lopjon, öljön és pusztítson: én azért jöttem, hogy életük legyen, sőt bőségben éljenek.”
Jn. 10,11
„Én vagyok a jó pásztor. A jó pásztor életét adja a juhokért.
Jn. 10,14
Én vagyok a jó pásztor, én ismerem az enyéimet, és az enyéim ismernek engem,
Jn. 10,15
ahogyan az Atya ismer engem, én is úgy ismerem az Atyát: és én életemet adom a juhokért.
Jn. 10,26
de ti nem hisztek, mert nem az én juhaim közül valók vagytok.
Jn. 10,27
Az én juhaim hallgatnak a hangomra, és én ismerem őket, ők pedig követnek engem.
 
Hallgass Jézusra. Hogy még soha sem tetted? Nem tudod, hogy hogyan kell? Próbálj meg
olvasni az életéről a Bibliában. Legyen alap a Biblia! Jöhet bárki, aki kizárólagosan képviseli
 a szent igazságot, aki a szentlélek vezetése alatt van. TEGYEN CSODÁKAT! LEGYEN ÉLŐ KAP-
CSOLATBAN A SZELLEMEKKEL, SUGÁROZZON BELŐLE A SZERETET! HA NEM EGYEZIK SZÓ SZERINT
 A BIBLIÁVAL, NE FOGADD EL, HA NEM AZT TANÍTJA, AMIT JÉZUS TANÍT, NE FOGADD EL! Sátán is
 dolgozik, hogy minél több embert félrevezessen. Ne tévelyegj, egyszerű a kereszténység, 
titokzatosság mentes, misztikum nélküli, és nem pénzéhes. Térj vissza a helyes útra, ezt jelen-
ti megtérni, és nem egy feldobott átszellemült titokzatos lelki állapot. Ilyen egyszerű.
 
 
Jézus meghalt az emberek helyett. De önmagában ez kevés lenne, ha még mindig ott feküdne
 a sírban.
 
Zsid. 13,20
A békesség Istene pedig, aki az örök szövetség vére által kihozta a halottak közül a mi Urunkat, Jézust, a juhok nagy pásztorát,
 
 

 

 
 
 
 

 


StatCounter - Free Web Tracker and Counter

 www.jezus.sokoldal.hu
Tetszett ez az oldal? Mutasd meg az ismerőseidnek is!