kézenfogva jézussalnyito
Jézus Születése
Született gyilosok
Kézenfogva
Szeretet
Törvény és Kegyelem
A Szeretet Törvénye
A Törvény és Jézus
A Tizedfizetés
Kártérítés Törvénye
Isten fegyverzete
Kisbárány a Szakadékban
Ó és Új együtt
Magyarrol-Magyarra
A Szombat
A Zsidó Szombat
Dicsőités, Áhitat
Vasárnap
Világ-Vasárnap
Babilon Utódai
Üldözöttből Államvallás
Közbenjáró Mária
Hit Által!
Evolucio
"Macsó" Keresztények
Attól függ...
A TúlvilágrólA szeretet

A szeretet nem érzelem, nem egy feldobott lelki állapot, nem a másik kényeztetése és nem az anyagiak felajánlása, vagy ész nélküli tékozlása. A SZERETET TARTOZÁS ! Tartozás, amit meg kell adni.


Jn. 3,16
Abból ismerjük a szeretetet, hogy ő az életet adta értünk; ezért mi is tartozunk azzal, hogy életünket adjuk testvéreinkért.
1Jn. 4,10
Ez a szeretet, és nem az, ahogy mi szeretjük Istent, hanem az, hogy ő szeretett minket, és elküldte a Fiát engesztelő áldozatul bűneinkért.
Ez a szeretet, és nem az, ahogy mi szeretjük Istent, hanem az, hogy ő szeretett minket,
 és elküldte a Fiát engesztelő áldozatul bűneinkért. 
 

Tartozol Istennek, mert meghalt helyetted a kereszten.


1Thessz. 1,3
emlegetjük a mi Istenünk és Atyánk színe előtt hitből eredő munkátokat, szeretetből jövő fáradozásotokat, és a mi Urunk Jézus Krisztus felől táplált reménységetek állhatatosságát;

És tartozol embertársaidnak, mert elszenvednek téged úgy ahogy vagy. Barátok. Ismerösök és ismeretlenek hagyják, hogy rájuk tá-maszkodj, hogy beléjük kapaszkodj, vagy csak türelmesen meghal-gatnak, vagy szó nélkül tovább engednek.

 


Róm. 13,7
Adjátok meg mindenkinek, amivel tartoztok: akinek az adóval, annak az adót, akinek a vámmal, annak a vámot, akinek a félelemmel, annak a félelmet, akinek pedig tisztelettel: a tiszteletet.
Róm. 13,8
Senkinek se tartozzatok semmivel, csak azzal, hogy egymást szeressétek; mert aki a másikat szereti, betöltötte a törvényt.

Tartozol a szüleidnek, mert felneveltek, mert melletted áltak.


1Tim. 5,4
Ha pedig egy özvegyasszonynak gyermekei vagy unokái vannak, ezek tanulják meg, hogy elsősorban a saját házuk népét becsüljék meg, és hálájukat szüleik iránt róják le, mert ez kedves az Istennek.

Ha megismered Jézus életét, megismered Isten jellemét. Ha megtartod Jézus tanításait, megtartod a Tízparancsolatot is automatikusan ( próbáld meg betartani a Tízparancsolatot Jézus nélkül, nem fog sikerülni! ), és ha követed Jézus életét a szolgálatban is, akkor megtanulsz szeretni.

 

Róm. 15,1
Mi erősek pedig tartozunk azzal, hogy az erőtlenek gyengeségeit hordozzuk, és ne a magunk kedvére éljünk.
 
 

Mert Ő azért jött, hogy szolgáljon, mert Ő szeretett ! Ha megtanulsz szeretettel szolgálni másokat, ami nem jelenti azt, hogy rabszolga vagy és nyeled a gombócot, akkor megtapasztalod azt a hatalmas csodát, amiröl az Úr beszélt.


Mt. 11,28
Jöjjetek énhozzám mindnyájan, akik megfáradtatok, és meg vagytok terhelve, és én megnyugvást adok nektek.
Mt. 11,29
Vegyétek magatokra az én igámat, és tanuljátok meg tőlem, hogy szelíd vagyok, és alázatos szívű, és megnyugvást találtok lelketeknek.
Mt. 11,30
Mert az én igám boldogító, és az én terhem könnyű.”
Minden ember terheket cipel a lelkében, csak sokan titkolják, álarcot vesznek, nem
 beszélnek róla. Te is, meg én is.....frusztáltak vagyunk, mert az élet nem olyan, mint az 
álmainkban, bezárkózunk, eltaszitjuk magunktól a másikat, és közömbössé válunk. 
Azt hisszük, hogy könnyebb csak a magunk dolgával foglalkozni, a másik menjen a fenébe!
 Valójában akkor találod meg a helyedet, ha megtalálod a másikat. Akkor dobban a sziv,ha
 a másikéval együtt dobbanhat, akkor finom az étel, ha közös az asztal, akkor meleg az 
ágy , ha a másik átölel, akkor marad neked is, ha megosztod, és akkor élvezed Isten 
áldását, ha tovább adod.
Az emberek szomjassak a lélek vigasztalására, szomjassak az Igazságra, szomjassak a
 mosolyra, a jó szóra. Isten olthatja a szomjuságunkat, Jézus az igazi forrás.
Jn. 4,14
de aki abból a vízből iszik, amelyet én adok neki, soha többé meg nem szomjazik, mert örök életre buzgó víz forrásává lesz benne.”
Jn. 7,38
Aki hisz énbennem, ahogy az Írás mondta, annak belsejéből élő víz folyamai ömlenek!”
 
 
 
Csak az a bökkenő, hogy minden forrás, minden kút, csak addig tiszta, és addig kap 
utánpótlást, amíg tovább adja a vízet másoknak. Ha megáll a továbbadás, nem táplál
 másokat, akkor eldugul, eliszaposodik, poshadttá válik, és ihatatlan lessz a másik és a 
magunk számára is! Ha tovább adod, amit Jézustól hallottál, tanultál, ha példa lessz az
Ő élete és tanítása számodra, megtanulod majd, hogy mi is az a szeretet. Indulj el ezen
 az úton, nem nehéz, és engedd, hogy az emberek feléd forduljanak, hogy rádd támaszkod
janak. Meg fogod tapasztalni Isten áldását!  
 

 

 
 
 
 

 


StatCounter - Free Web Tracker and Counter
 

 

 www.jezus.sokoldal.hu
Tetszett ez az oldal? Mutasd meg az ismerőseidnek is!